AKTUÁLNĚ

Podrobné podmínky pro zasílání obchodních informací

Vytvoření nové uživatelské registrace na NFL.cz


Souhlasím, aby mi správce webu nfl.cz zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů.

Tímto udělujete v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy webu nfl.cz za účelem zařazení do databáze kontaktů a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/a dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Dáváme Vám na vědomí, že máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů