ENEFEL.CZ Fantasy ligy

NFL
3. 8. 2023

Zdravím všetkých Fantasy nadšencov, ktorí sa minulú sezónu zapojili do megaprojektu dvanástich NFL.CZ Fantasy líg na platforme SLEEPER.. Vzhľadom k tomu, že svetlo sveta už uzrelo oficiálne občianske združenie s názvom enefel.cz, od tohto ročníka budeme komplex našich líg viesť pod oficiálnym názvom ENEFEL.CZ Fantasy ligy.

NFL
3. 8. 2023
Ondra HorákOndra Horák

Pre občerstvenie pamäte len v stručnosti zhrniem, aké pravidlá sme si zhruba pred rokom určili. Minulú sezónu sme považovali za nultý ročník a všetkých 144 účastníkov hralo z hľadiska finančných odmien v dvanástich rovnocenných ligách. Prví traja v každej lige dostali odmeny podľa vopred stanoveného kľúča a to v každej lige v rovnakej výške. Nehralo sa však len o tieto odmeny, ale hlavne o nasadenie do PRVÉHO ročníka ENEFEL.CZ Fantasy líg. Nasadenie bolo vopred stanovené veľmi jednoduchým spôsobom: víťazi líg sa stretnú v 1.lige v roku 2023, druhí v ligách z roku 2022 sa spolu stretnú v 2.lige tohto ročníka, tretí v tretej, štvrtí v štvrtej a tak až po dvanástych v poradí v minulej sezóne – tí sa stretnú v 12.lige tento rok Takže obsadenie líg číslo 1 až 12 pre ročník 2023 je nemenne určené (TABULKA). Aby ste vedeli o čo okrem finančných odmien ešte hráte, stanovili sme dopredu aj prerozdelenie účastníkov líg na roky 2024 a neskôr (postupový kľúč nájdete na konci článku).

Na rozdiel od nultého ročníka, sa tento rok už v najvyšších ligách bude hrať o celkom zaujímavé odmeny. Všetci účastníci sme si síce povedali, že si to zahráme hlavne pre radosť a kvôli pomeraniu si veľkosti svojich eg (nie EGG, to by bolo pri 144 ľuďoch mimo záber kamery), ale tak nejaké tie extra buby sa vždy zídu a keď bude naspäť aspoň vklad, tak to poteší. Kto si koľko odnesie za rok 2023 bolo stanovené už minulý rok (kľúč prerozdelenia odmien si môžete pozrieť na konci článku).

Toľko v krátkosti k minulosti a teraz ešte stručné načrtnutie toho, čo nás z časového hľadiska čaká a neminie do štartu nadchádzajúcej sezóny NFL:

1) Bezodkladne prosíme zaplatiť súťažný poplatok za rok 2023. Suma je pre všetkých účastníkov rovnaká, a to:

 • 16,- € pre SK hráčov na číslo účtu vo FIO Banke:
  SK6583300000002602622607
 • 390,- CZK pre ČR hráčov na číslo účtu vo FIO Banke:
  2702622612/2010

Tu je dôležité dôsledne dodržať pokyny pre vyplnenie časti „poznámka pre prijímateľa“, kde bude potrebné uviesť EXAKTNE nasledovné:

„Príspevok pre o.z. VÁŠ NICK NA SLEEPRI“ (príklad: Príspevok pre o.z. INZINIER).

Zároveň vás všetkých veľmi pekne prosíme, aby ste svoje nicky, názvy svojich tímov a ani žiadne iné údaje v ligách NEMENILI, nakoľko nám to veľmi sťaží prácu a identifikáciu platieb. ĎAKUJEME..!!!

2) Do 23:59 11.08.2023 musí byť vstupný poplatok uhradený A AJ PRIPÍSANÝ na účet. Tým prejavíte vôľu hrať ENEFEL.CZ Fantasy aj v roku 2023. Ak sa niektorí minuloroční účastníci rozhodnú tento rok s nami nehrať, alebo jednoducho nestihnú uhradiť poplatok, budú v tabuľkách účastníkov porobené posuny smerom nahor. Následne budú korektne prihláseným účastníkom zaslané pozvánky do konkrétnych líg.

3) Zároveň bude bezodkladne verejnosti oznámený spôsob (pravdepodobne mailom – adresu, na ktorú budete prihlášky zasielať, ešte upresníme) a termín (pravdepodobne do 13.08.2023), ako sa prihlásiť na uvoľnené miesta (obsadzovať sa budú najnižšie uvoľnené spoty LOSOVANÍM).

4) Po vyhodnotení dodatočných prihlášok budú noví účastníci vyzvaní na úhradu poplatku (pravdepodobne do 21.08.2023) a následne im bude zaslaná pozvánka do konkrétnych líg.

5) Ihneď po skompletizovaní hráčskych spotov vo všetkých 12 ligách, budú stanovené termíny draftov jednotlivých líg. Predpoklad ich konania bude v týždni pred prvým štvrtkovým zápasom sezóny.

Komisárom všetkých líg bude ako minulú sezónu Ted Vytiska, jeho pomocníčkom budem ja, INZINIER.

Všetkých minuloročných účastníkov srdečne pozývam k pokračovaniu v tejto mladej tradícii, snáď sa vás moc nepoodhlasuje a tak ako minulú sezónu, sa budeme zabávať až do finálových zápasov. Pretože každá jedna priečka na konci je do plusu, čo sa nasadenia do ďalšieho ročníka týka a tým pádom sa zvyšuje možnosť hrať čo najskôr o čo najvyššie prémie.

Takže športu zdar a Fantasy zvlášť..!!!


Prerozdelenie odmien

1.liga spolu 855€
500€ – 255€ – 100€

2.liga spolu 320€
160€ – 100€ – 60€

3.liga spolu 220€
110€ – 70€ – 40€

4.liga spolu 130€
75€ – 55€

5.liga spolu 120€
70€ – 50€

6.liga spolu 110€
65€ – 45€

7.liga spolu 95€
55€ – 40€

8.liga spolu 85€
50€ – 35€

9.liga spolu 75€
45€ – 30€

10.liga spolu 60€
35€ – 25€

11.liga spolu 50€
30€ – 20€

12.liga spolu 40€
25€ – 15€


Postupový kľúč pre rok 2024 a neskôr

1.liga (12 účastníkov – 6 ostávajú, 3 postúpia z 2.ligy, 3 postúpia z 3.ligy):

 • 1-6 zostáva
 • 7-9 vypadne do 2.ligy
 • 10-12 vypadne do 3.ligy

––––––––––

2.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 1.ligy, 3 ostávajú, 3 postúpia z 3.ligy, 3 postúpia zo 4.ligy)

 • 1-3 postúpi do 1.ligy
 • 4-6 zostáva
 • 7-9 vypadne do 3.ligy
 • 10-12 vypadne do 4.ligy

––––––––––

3.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 1.ligy, 3 zostúpia z 2.ligy, 3 postúpia zo 4.ligy, 3 postúpia z 5.ligy)

 • 1-3 postúpi do 1.ligy
 • 4-6 postúpi do 2.ligy
 • 7-9 vypadne do 4.ligy
 • 10-12 vypadne do 5.ligy

––––––––––

4.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 2.ligy, 3 zostúpia z 3.ligy, 3 postúpia z 5.ligy, 3 postúpia zo 6.ligy)

 • 1-3 postúpi do 2.ligy
 • 4-6 postúpi do 3.ligy
 • 7-9 vypadne do 5.ligy
 • 10-12 vypadne do 6.ligy

––––––––––

5.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 3.ligy, 3 zostúpia z 4.ligy, 3 postúpia zo 6.ligy, 3 postúpia zo 7.ligy)

 • 1-3 postúpi do 3.ligy
 • 4-6 postúpi do 4.ligy
 • 7-9 vypadne do 6.ligy
 • 10-12 vypadne do 7.ligy

––––––––––

6.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia zo 4.ligy, 3 zostúpia z 5.ligy, 3 postúpia zo 7.ligy, 3 postúpia z 8.ligy)

 • 1-3 postúpi do 4.ligy
 • 4-6 postúpi do 5.ligy
 • 7-9 vypadne do 7.ligy
 • 10-12 vypadne do 8.ligy

––––––––––

7.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 5.ligy, 3 zostúpia zo 6.ligy, 3 postúpia z 8.ligy, 3 postúpia z 9.ligy)

 • 1-3 postúpi do 5.ligy
 • 4-6 postúpi do 6.ligy
 • 7-9 vypadne do 8.ligy
 • 10-12 vypadne do 9.ligy

––––––––––

8.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia zo 6.ligy, 3 zostúpia zo 7.ligy, 3 postúpia z 9.ligy, 3 postúpia z 10.ligy)

 • 1-3 postúpi do 6.ligy
 • 4-6 postúpi do 7.ligy
 • 7-9 vypadne do 9.ligy
 • 10-12 vypadne do 10.ligy

––––––––––

9.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia zo 7.ligy, 3 zostúpia z 8.ligy, 3 postúpia z 10.ligy, 3 postúpia z 11.ligy)

 • 1-3 postúpi do 7.ligy
 • 4-6 postúpi do 8.ligy
 • 7-9 vypadne do 10.ligy
 • 10-12 vypadne do 11.ligy

––––––––––

10.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 8.ligy, 3 zostúpia z 9.ligy, 3 postúpia z 11.ligy, 3 postúpia z 12.ligy)

 • 1-3 postúpi do 8.ligy
 • 4-6 postúpi do 9.ligy
 • 7-9 vypadne do 11.ligy
 • 10-12 vypadne do 12.ligy

––––––––––

11.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 9.ligy, 3 zostúpia z 10.ligy, 3 zostanú, 3 postúpia z 12.ligy)

 • 1-3 postúpi do 9.ligy
 • 4-6 postúpi do 10.ligy
 • 7-9 zostáva
 • 10-12 vypadne do 12.ligy

––––––––––

12.liga (12 účastníkov – 3 zostúpia z 10.ligy, 3 zostúpia z 11.ligy, 6 zostanú)

 • 1-3 postúpi do 10.ligy
 • 4-6 postúpi do 11.ligy
 • 7-12 zostává